audyt teletechniczny

audyt-pieczec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[important]W wyniku audytu właściciele i zarządcy nieruchomości otrzymają niezależną, kompleksową, wiedzę na temat istniejącej infrastruktury teletechnicznej obiektu oraz najlepszych sposobów jej dalszej eksploatacji i przystosowania do wymogów nowoczesnej techniki telekomunikacyjnej i informatycznej (ICT).[/important]

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW, ADMINISTRATORÓW, ARCHITEKTÓW, DEVELOPERÓW, OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

***

no images were found

zagrożenia dla instalacji telekomunikacyjnych (teletechnicznych), którym należy przeciwdziałać

Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne w budynkach i osiedlach mieszkaniowych podlegają ciągłej i praktycznie niekontrolowanej rozbudowie przez kolejnych operatorów telekomunikacyjnych i instalatorów – pomagamy nad tym skutecznie zapanować!
ZAKRES SYSTEMOWY AUDYTU
ZAKRES MERYTORYCZNY AUDYTU
ZESPÓŁ AUDYTORSKI
POZIOM ZAAWANSOWANIA INFRASTRUKTURY BUDYNKOWEJ/OSIEDLOWEJ
HARMONOGRAM AUDYTU
RAPORT KOŃCOWY
KOSZT AUDYTU
GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG

Oferujemy przeprowadzenie autoryzowanego AUDYTU TELETECHNICZNEGO w budynkach i osiedlach mieszkaniowych, polegającego na:

  • badaniu i ocenie faktycznego stanu technicznego i funkcjonalnego budynkowej / osiedlowej infrastruktury teletechnicznej (instalacji telekomunikacyjnej)
  • wskazaniu możliwości, przebudowy, unowocześnienia i polepszenia funkcjonalności infrastruktury teletechnicznej, a także obniżenia jej kosztów eksploatacyjnych
  • wskazaniu najefektywniejszych sposobów wykorzystania istniejących zasobów przez zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych i instalatorów różnych lokalnych systemów teletechnicznych
  • zbadaniu potrzeb mieszkańców w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz wskazaniu sposobów ich zaspokojenia
  • sprecyzowaniu zaleceń, dotyczących eliminacji zagrożeń w instalacjach teletechnicznych oraz przeciwdziałania czynnikom degradującym całą substancją budynkową

Dodaj komentarz